Op deze site vindt u informatie over gastouderopvang in zijn algemeen en over onze visie en werkwijze.

Gastouderopvang is kinderopvang in een gezinssituatie die plaatsvindt met tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau, verzorgd door een geregistreerd gastouder op het woonadres van de gastouder of (één van) de ouders van de kinderen voor wie de gastouder opvang biedt. Met ‘geregistreerd’ wordt bedoeld een registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Alleen wanneer u opvang geniet via een geregistreerde instantie, heeft u als ouder mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Gastouderopvang is er voor kinderen van 0 tot 13 jaar, tot het kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

Gastouderbureau Piekeboe gaat er vanuit dat ieder kind uniek is en op zijn eigen wijze de wereld tegemoet treedt. Elk kind heeft het recht om gekend te worden, om gerespecteerd en geaccepteerd te worden zoals hij is.

Om voor het kind een zo goed mogelijke en verantwoorde opvang te realiseren, gaat Gastouderbureau Piekeboe uit van de richtlijnen die de overheid in de Wet kinderopvang heeft gegeven. Het gaat hier om kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Een kind moet zich thuis voelen in het gastgezin. Om dit te kunnen realiseren, streeft Gastouderbureau Piekeboe ernaar dat de bij haar aangesloten gastouders werken volgens het Pedagogisch beleid van het gastouderbureau.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de overige pagina’s op deze site.
Uiteraard kunt u ook geheel vrijblijvend contact opnemen!